Jaaroverzicht
We zijn in april met een leeg stuk grond begonnen, en kijken nu terug op een reeks mooie resultaten:
Een crowdfunding campagne afgesloten met € 1000 en een volledige presence op social media
Vele vrienden die ons belangeloos hielpen: Kim Simhoffer met zakelijke adviezen, Janneke Kersbergen met communicatie, Jitske Hallema met een ecologisch ontwerp, Tariq Khan met de website, Jim Timpane en Ad Ruygrok van Werve met technische adviezen, Daniele Kanis met naamborden en tuinwerk, Dana Komjaty met een logo en spandoeken, Cyril Stom met presentaties richting de gemeente, Lesley Hellings die ons de eerste vrijwilligers leverde, e.v.a.

Een overvloedige oogst
– Newest Art Organisation betrekt vanaf begin 2017 recente vluchtelingen bij het werk in Ubuntu Stadstuin Zuidoost www.newestart.org
– KidsMixFood organiseert vanaf begin 2017 dagbesteding en kinderactiviteiten
– Werkplaats (H)Artig verhuist haar kinderactiviteiten naar het Tuinhuis, in samenwerking met – Wijkacademie Opvoeden in Holendrecht
– Bloei en Groei verwees haar cursisten door
– Stichting Crealisatie Cooperatie bouwt een Tuinhuis
– Stadsdeel Zuidoost hielp met een omgevingsvergunning
– Notariskantoor Zuidbroek sponsorde de oprichting van Empowerment Beheer Coöperatie
– Proud Social Partner IKEA die ons een cheque om te besteden gaf
– Samenwerking met het AMC die ons uitnodigde om op hun Boerenmarkt te staan
– Vele vrijwilligers, tuinders en geïnteresseerden die hun enthousiasme met ons delen